Konsumenteffekt i och med sociala medier

Reklam är någonting som många tröttnat på och man kan se en trend var människor som skall fastna för reklam istället blir allt mer kritiska och motvilliga att köpa det man sett reklam för. Man söker sig inte i samma utsträckning till reklam och produktsidor men kan se en tydlig ökning av trendsättnings utveckling inom bloggvärlden samt i de sociala medier som allt fler väljer att använda regelbundet. Fördelen med just bloggar är att privatpersoner skriver för andra privatpersoner. Inom företagsvärlden talas och B2B, business to business, och B2C, business to Customer. I fallet sociala medier och bloggar är det mer en fråga om C2C, Customer to Customer Det är fråga om att med egen referens tipsa eller varna andra om en viss produkt. I Finland ser man en tydligare dragning åt detta än i Sverige, men vi kommer starkt inom sociala medier också, om än långsammare. Genom att människor bloggar om en produkt eller företag kan man ofrivilligt som företag få en branding som konsumenter sedan utgår ifrån. Det är en stor form av konsumenternas makt. Finland är dessutom den nation som långt mer än andra grannländer söker information via e-butiker. Detta kan ha till orsak att man på en e-butik har behov av att förklara varje produkt i ord i och med att man inte kan titta och känna på produkterna innan man beställer. Information verkar onekligen vara någonting man bör ha med i tanken o man skall driva en verksamhet överhuvudtaget och som konsument kan man tjäna en hel del på den makt detta medför till de som handlar varor.
Powered By: Pligg CMS  •  Design By: OxyThemes  •  Thumbnails By: ShrinkTheWeb  •  Valid XHTML  •  Valid CSS